38 41 19 17
  • Man-Torsdag 9-16
  • Fredag 9-12
checkud

Din indkøbskurv er tom

Salgs- og leveringsbetingelser


1. Aftalegrundlag

Ved online handel på denne hjemmeside accepterer du automatisk at have læst og

accepteret nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, og fravigelser er kun

gyldige, såfremt DM doors salg ivs udtrykkeligt og skriftligt har meddelt accept heraf.

 

2. Sælger


Sælger er DM doors salg ivs, CVR. nr. 36973021.3. Indgåelse af aftale om køb.

 

Når du bestiller en vare hos DM doors salg ivs, sender vi dig efterfølgende via mail en

ordrebekræftelse (i forbindelse med køb på DM doors salg ivs Online Shop sendes

der en mail umiddelbart efter transaktionen er gennemført). De oplysninger, du

giver i forbindelse med afgivelse af ordre, anvendes i forhold til opkrævning,

betaling og forsendelse af varen. Køberet- ligt er der ved modtagelsen af

ordrebekræftelsen indgået en bindende aftale mellem DM doors salg ivs og kunden,

der forpligter parterne i overensstemmelse med aftalen

DM doors salg ivs forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den

fulde købesum er erlagt.

 


4. Accept af elektronisk kommunikation
 

Ved køb online af DM doors salg ivs produkter accepterer du, at kommunikation og

meddelelser kan ske til den af dig oplyste mailadresse. Du accepterer herved, at

elektroniske meddelelser har samme juridiske virkning som sådanne, der ikke er

fremsendt som elektronisk post.

 


5. Priser
 

Alle priser på DM Doors Online Shop er inkl. moms.

 


6. Betalingsbetingelser

 

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af kreditkort, Dankort og Visa

Dankort. Betalingen for dine varer trækkes på din konto, efter vi har afsendt varen. . Levering

Køber betaler samtlige leverings- og fragtomkostninger, medmindre andet er aftalt.

 DM doors salg ivs leverer til hele Danmark (eksklusiv Grønland og Færøerne) ved

online køb i vor netbutik. DM doors salg ivs vælger transportmiddel og transportvej til

den af køber oplyste leveringsadresse, og køber overtager risikoen for produktet

ved leveringen. Ved al øvrig levering sker dette AB lager Fårvang med tillæg for

levering.7. Leveringstider

 

Den forventede leveringstid er 2 - 5 hverdage fra bestillings, opmålings eller indbetaling af sikkerheds stillelses datoen, såfremt varen

er lagervare. Ved varer der skal produceres, skal der beregnes en leveringstid på 3-4 uger

såfremt alle delene er en standard lagervarer ellers skal der beregnes 6-8 uger(gennemgangsdører, lakering, osv...).

Alle leveringstider er estimeret og kan være både kortere og længere i henhold til produktions kapaciteten.
 

Med hensyn til levering vil kunden blive kontaktet pr. mail. med henblik på aftale

om den praktiske levering (leveringsdetaljer). Ved levering udenfor DM Doors

Online Shop oplyses og aftales leveringstiden med den enkelte salgsmedarbejder.

 


8. Fortrydelsesret (gælder kun ved Online køb).

 

Du kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen

udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dine varer.

 

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder

leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden

leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder, eller særlige

portoomkostninger ved levering i udlandet inkl. Grønland og Færøerne). Tilbagebetalingen vil ske

uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har

modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgående aftale. Vi gennemfører

tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit

køb, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen,

indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret

varerne, alt efter hvad der er tidligst.

 

Såfremt DM doors salg ivs sælger varer der tilpasses individuelt efter kundens behov,

skal det understreges, at fortrydelsesretten kun gælder, indtil fremstillingen/

tilpasningen af varen er påbegyndt.9. Levering uden for Danmark

 

Ved leveringer uden for Danmark betaler køber samtlige leverings- og

fragtomkostninger samt eventuelt told og afgift forbundet med købet.

Køber er forpligtet til at erlægge hele købesummen kontant - eller ved netbankover- førsel - før varen afsendes.

Levering sker af DM doors salg ivs lager eller ab det lager, hvorfra det købte produkt

afsendes. Køber overtager risikoen for produktet ved levering til fragtfirmaet. DM

doors salg ivs er ikke ansvarlig for transportskader.10. Force Majeure


Enhver ordre modtages med forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige

uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af

råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af DM doors salg ivs eller DM doors salg ivs

leverandørers produktionsapparat eller lagre, svigtende transportmuligheder,

import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser

DM doors salg ivs eller dennes leverandørers mulighed for at levere.

DM doors salg ivs har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handelen eller

levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. DM

doors salg ivs er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køberen

måtte lide som følge af manglende levering.11. Garanti


Der ydes 10 års garanti mod rust (port paneler) på standardvarer (5 år på vores

Bernal G101 automatik). Slid er ikke omfattet af denne garanti, ligesom

skader forvoldt af kunden, overfladebehandling etc. og lignende ikke omfattes af

garantien. Indirekte tab såsom driftstab, avancetab, dagbøder el. lign. erstattes ikke.

 

Forkert anvendelse af produktet, misbrug eller hærværk er ikke omfattet af

reklamationsretten.

Eventuel reklamation angående fejl og mangler ved produktet skal skriftligt

meddeles DM doors salg ivs i en rimelig tid og senest 2 måneder efter, at fejlen eller

manglen er opdaget.

Kunden må straks ved modtagelsen og inden materialerne tages i brug, gennemgå

de leverede varer for at sikre sig, at disse er i mangelfri stand. Mangler i denne

anledning må fremsættes straks eller senest 8 dage efter vare- indlevering på undens plads.

DM doors salg ivs har ret til at reparere mangler, der påvises, og DM doors salg ivs er

ikke ansvarlig for, at tredjemand eller kunden selv ikke har fulgt de rette brugs-,

monterings- og benyttelsesanvisninger ved montering af den købte vare.

 

 

12. Produktansvar

 

I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er DM doors salg ivs ikke

ansvarlig for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktfejl. I

øvrigt henvises til produktansvarslovens regler.

DM doors salg ivs er ikke ansvarlig for skade forvoldt af DM doors salg ivs produkter på ting som DM doors salg ivs produkter eller ydelse er gjort til en del af, er indarbejdet i, sammenføjet med.

 

 

13. Forbehold for trykfejl, prisfejl, afgiftsændringer etc.


DM doors salg ivs tager forbehold for trykfejl, prisfejl, afvigende farvegengivelse på

billeder af produkter etc. i udleveret skriftligt materiale om produkterne.

Ligeledes tages forbehold for moms- og afgiftsændringer.

 

 

14. Tvister

 

 Tvister afgøres efter dansk ret ved Horsens Byret som værneting, medmindre andet

følger af ufravigelige regler for forbrugere.

 

 

15. Gyldighed

 

Såfremt en eller flere bestemmelser i disse betingelser kendes ugyldige eller

umulige at gennemføre, medfører dette ikke, at nærværende handelsbetingelsers

øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller

forringes.